Wetenschap & Technologie Project

Invitare, Peelraam, Optimus en TechnoPromo hebben naar aanleiding van het TechniekPact een gezamenlijke ambitie uitgesproken: in 2020 hebben alle basisscholen wetenschap en technologie structureel in hun onderwijsprogramma opgenomen. Dit heeft geleid tot de start van een pilot in het voorjaar van 2017. Inmiddels is de pilot overgegaan op de projectfase en is het doel het versterken van het primaire proces middels ontwikkeling van didactische leerkrachtvaardigheden op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren in relatie tot o.a. Wetenschap & Technologie. 

Netwerkfunctionarissen


Om in de praktijk aan de slag te gaan met de gezamenlijke ambitie worden netwerkfunctionarissen ingezet. Hun taak is het begeleiden van scholen binnen IPO bij het verder verbeteren van het W&T onderwijs en dit verankeren in hun curriculum. Hierbij zal het onderzoekend en ontwerpend leren een grote rol gaan spelen. Per stichting wordt gekeken welke (ontwikkelings-) behoefte er ligt en welke werkwijze het best passend is.
Dit geldt ook voor de samenwerking met TechnoPromo, input vanuit de scholen wordt daar vertaald naar een technische (leer)omgeving. Net als de scholen ontwikkelt ook TechnoPromo zich op het gebied van wetenschap & technologie.

In de praktijk


Vanaf de start van schooljaar 2017-2018 is er op de scholen en het techniekcentrum TechnoPromo actief gewerkt aan diverse ontwikkelingen. Hierover kunt u meer lezen op de diverse onderdelen van deze pagina.