O&O leren - Inspiratie

Op deze pagina kun je diverse ideeën vinden om in je klas met onderzoekend en ontwerpend leren aan de slag te gaan. Op internet zijn er veel sites te vinden waarop lesideeën beschikbaar zijn, op deze pagina is daar een selectie uit weergegeven. Hierbij zijn vooral de diverse wetenschapsknooppunten in het land een belangrijke bron.


De zeven werelden van techniek

 

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is het een hele uitdaging om een beeld te krijgen van de mogelijkheden in de techniek. Daarom is die diverse Beta sector in 7 afgebakende werelden ingedeeld: de 7 werelden van techniek. Daarmee kunnen leerlingen ontdekken of het iets voor hen is.

Meer informatie is te vinden op de site van Jet Net en Tech Net

 

 

Lessenserie HvA

Vanuit de pabo van de hogeschool van Amsterdam hebben een aantal studenten een lessenserie ontwikkeld met diverse activiteiten. De activiteiten passen bij groep 5 t/m 8 en zijn zeer verschillend in voorbereiding en uitvoertijd. De studenten hebben niet alleen de lessen concreet beschreven maar ook veel werkbladen gemaakt waar je mogelijk in de klas iets aan hebt.

Leidraad onderzoekend leren

Elk jaar organiseert de WKRU de winterschool. Hier presenteren drie professoren hun onderzoek en de vertaling naar het basisonderwijs. Deze vertaling wordt uitgegeven in een boek welke via de website van de WKRU te vinden zijn. In dit boek wordt elk jaar ook de geactualiseerde leidraad onderzoekend leren toegevoegd. Hierin wordt de cyclus van het onderzoekend leren stap voor stap uitgelegd.Ontwerpend leren met kleuters

Onder de noemer 'Nieuwsgierig? Graag!' is vanuit het Wetenschapsknooppunt van de TU Delft een kleuterproject gestart. Zes basisscholen, tien leerkrachten, twee pabo-studenten en drie studenten van de TU Delft willen op vernieuwende wijze met kleuters ontwerpen en uitvinden. In bovenstaand filmpje vindt je het onderzoekende project warm/koud wat veel ideeën biedt om met kleuters aan de slag te gaan. Ook kun je op hun youtubekanaal meer ideeën vinden voor ontwerpend leren met kleuters. 


E-learning module ontwerpend leren

Heutink heeft gratis e-learning modules ontwerpend en onderzoekend leren ontwikkeld. Ook kun je twee e-learning modules 21st century skills volgen. Lees er hier en hier meer over.

In deze module worden de bouwstenen ontwerpend leren genoemd van Designed bij Kids. Op hun site vind je allerlei lesideeën van groep 1 t/m 8 die 60 tot 90 minuten duren. 


De W&T wijzer

De gemeente Rotterdam heeft als reactie op het TechniekPact actie ondernomen en een website opgestart waar scholen inspiratie kunnen vinden op het gebied van wetenschap en technologie. Een van de documenten die zij ontwikkeld hebben is een doorlopende leerlijn W&T. Hierbij is per leeftijdsgroep helder weergegeven welke vaardigheden en kennis ontwikkeld zouden moeten worden. Ook zijn de kerndoelen in dit document verwerkt. Het biedt een concreet overzicht welke ingezet zou kunnen worden om te reflecteren/beoordelen.


Lesbrieven TOOL

Via de website van onderwijs met stijl kun je 4 lesbrieven downloaden voor onderzoekend leren voor groep 5 t/m 8. Vier verschillende onderwerpen staan centraal: stromingen, communiceren, zien en gedrag. De lesbrieven bieden complete project met achtergrondinformatie en kopieerbladen. 

Vragenmachientje

Download
Vragenmachientje
Als je met leerlingen aan de slag gaat om onderzoeksvragen te bedenken is het vaak lastig om deze te filteren. Het vragenmachientje helpt om de vragen over te houden waarmee de leerlingen zelf aan de slag kunnen. Het vragenmachientje is gemaakt door de WKRU en is ook op hun website te vinden.
Vragenmachientje.jpg
JPEG-bestand 2.0 MB